Sparetips

AS-eier, pass på å levere oppgave!

 

Nå er året 2022 godt i gang og det betyr at man må følge opp alle sine business-rutiner. Alle som driver et aksjeselskap, skal levere Aksjonærregisteroppgave for året 2021. Husk at fristen er 31. januar.

Hva er meningen med oppgaven? Den skal vise hvor mye aksjer aksjekapitalen fordelt på, og hvem som eier selskapet.

Hvis det ikke var noen endringer fra 2020, så det er veldig enkelt å levere et pre utfylt skjema inne på altinn. Men hvis det var:

  • Utbytte
  • Ulovlig lån til eiere
  • Endring i eierskap

så må man registrere disse hendelser i skjemaet.

 

Se veiledning som jeg lagde tidligere.

 

Dersom oppgaven ikke blir levert, kan det forelegges en tvangsmulkt.

Det er alltid fint å være på riktig side av loven og å levere alle oppgaver innen fristen.

 

1 184 kommentarer