Sparetips

Husk å sjekke selvangivelsen

På torsdag kommer selvangivelsen for året 2015 og det er viktig å sjekke den. Noen ganger gjør Skatteetaten feil, og det kan koste deg noen kroner.

Det er viktig å ta med deg alle fradrag du har rett på. Her kommer liste som jeg synes man bør kontrollere.

1 Lån ? gjeldsrenter

Du får vanligvis fradrag for alle renter du har betalt i løpet av året.

I tillegg kan du kreve fradrag for:

  • omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr
  • finansieringsomkostninger ved refinansiering av lån for å oppnå lavere rente, også kostnader til takstmann
  • gebyrer til boligselskap knyttet til særskilt nedbetaling av IN-lån (fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett)
  • renter på lån fra arbeidsgiver og fra private långivere
  • betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp
  • renter på lån i utlandet

Hvis du har lån sammen med ektefelle og banken innrapporterte beløpet på bare en av dere, så kan dere selv fordele fradraget mellom dere i selvangivelsen. Her må dere ta hensyn til arbeidsinntektene.

2 Boligsparing for ungdom (BSU)

Du kan få fradrag for BSU til og med det året du fyller 33 år. For å få fradrag må du ha betalt skatt på inntekt, mer enn kr 5 000 for å kunne trekke fradraget, og at du faktisk har satt penger på BSU-konto innen 31.12.15.

3 Reiser mellom hjem og arbeid

Du får fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 16 000 kroner. Fradraget er uavhengig av dine virkelige utgifter og beregnes etter reiseavstand. Bor du og jobber i Oslo, ikke tenk på det.

4 Barn under 12 år

Fradrag er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første. Eksempler på utgifter: barnehage, dagmamma, skolefritidsordning/idrettsfritidsordning, kjøring til og fra disse hvis det er en omvei til jobben.

Min anbefaling: sjekk selvangivelse nøye og tenk på om det har skjedd noe i 2015 som kan påvirke tallene. Skatteetaten har en bra veileder her:http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/#&del1=1&del2=1&del3=1&del4=1&del5=1, hvor man kan få informasjon på alle postene.

Lykke til!

 

P.S. Har du noen spørsmål, skriv en kommentar 🙂

#selvangivelsen #fradrag #økonomi #skatt #sparetips

124 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.