Fanget opp av
Måned: januar 2018

Husk å levere Aksjonærregisteroppgave for 2017

Husk å levere Aksjonærregisteroppgave for 2017

Bildet er for oppmerksomhet: ny seddel fra Russland 🙂   31. januar er det frist for levering av Aksjonærregisteroppgaven for året 2017. Alle norske AS og ASA skal levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene.  Det vil si opplysninger om aksjonærer, om det ble tatt ut utbytte, gitt aksjonærlån eller det ble endringer i eierskap.   Det er veldig viktig å levere oppgaven innen fristen, ellers vil en daglig tvangsmulkt…

Les mer Les mer